Grafisk design

Strek, form og innhold som strategisk virkemiddel.

Utgivere av informasjon opplever stadig at kampen om oppmerksomheten blir tøffere og tøffere. Ikke bare har mengden informasjon økt betraktelig gjennom de siste tiår, men det dukker også stadig opp nye kanaler og medier. Dette krever mye av utformingen og formidlingsevnen til publikasjoner. Samtidig ønsker de aller fleste å fremstå gjenkjennelig i ulike kanaler og på tvers av teknologi. Dette er problemstillinger vi jobber med hver dag i 07 Media.

Våre designere har tverrfaglig kompetanse og utvikler visuelle konsepter for alle typer medier og kontaktflater. Design av bøker, tidsskrifter, magasiner, årsrapporter, kataloger, skilt, pakninger, brosjyrer og reklamemateriell er eksempler på hva vi jobber med. Våre designere trives med å arbeide i nært samarbeid med kunden, og har fokus på høy kvalitet og effektive prosesser. Vi tar ansvar for hele prosessen fra idéutvikling til ferdig produkt, enten det er papir- eller webbaserte løsninger.

Kontakt oss

min_kollega

Sørlandet: 

Kontakt oss