Design

Profilutvikling, grafisk design, skilt og dekor og messe. 07 Media har et svært bredt spekter av tjenester innen kreative områder. 

Gjennom et tett samarbeid med kunden skaper vi resultater som fungerer.

07 har lang og bred erfaring knyttet til strek, form og innhold som strategisk virkemiddel. Designerne våre har tverrfaglig kompetanse og utvikler visuelle konsepter for alle typer medier og kontaktflater. En av våre styrker er at vi har et konseptuelt fokus fra oppstarten av et prosjekt og tenker helhetlig kommunikasjon uavhengig av medier. Med vårt helhetlige fokus og vår tverrfaglige kompetanse kan vi tilby rådgivning, design, profilutvikling, tekstutarbeidelse og -bearbeiding, fotoopptak og illustrasjon for både papirbasert og webbasert kommunikasjon. Dessuten har vi tilgang til egne og eksterne bildedatabaser med flere millioner bilder og illustrasjoner som et supplement til deres egen bildedatabase om det er ønskelig.

Vår bredde og evne til helhetstenkning gir en unik fordel for kunder med behov for integrert kommunikasjon i ulike mediekanaler. 

Messer og utstillinger er blant de viktigste markedstiltakene for mange, og da gjelder det å vise seg fra sin beste side.

Les mer