Avhandlinger

Produksjon av doktoravhandlinger for Universitetet i Oslo

Førstegangstrykk

07 Media produserer doktoravhandlinger for Universitetet i Oslo.

Sjekk med instituttet hvor mange uker før disputas avhandlingen skal være klar. Etter å ha mottatt filen din, klargjøres den for trykk og sendes til gjennomsyn på mail. 07 Media trykker ikke før alt er godkjent. Levering er ca. en uke etter godkjente filer.

Send filen på mail: prod.xpress@07.no eller bruk denne linken hvis filen er for stor: https://transfer.07.no/ og velg «07 Xpress» (viktig).

Sammen med trykkeklar PDF, må det legges ved et ferdig utfylt rekvisisjonsskjema underskrevet av fra instituttet. Sjekk at leveringsadresser og fakturainformasjon stemmer og er fullstendige. Det er viktig at stedkode/bestillingsnummer er med. Rekvisisjonsskjema fås av instituttet.

For ekstra eksemplarer som skal dekkes av sykehusene, må et rekvisisjonsskjema fra sykehuset legges ved. Dette har økonomiavdelingen på sykehuset.

Det anbefales at du går nøye gjennom filer og kontrollerer at alt er riktig. Det skal ikke leses korrektur etter at PDF av manus er innlevert. Les gjerne våre råd for oppsett av manus.

Konvertering til PDF

Avhandlingen og eventuelle vedlegg skal leveres som trykkeklar PDF. Det er viktig at trykkfilen blir laget på riktig måte. Bilder bør ikke komprimeres for mye og fonter må pakkes inn i filen (embeddes). Den beste trykkekvaliteten på bilder oppnås dersom bildene har en oppløsning på minimum 300 dpi.

Prøvetrykk

Prøvetrykk kan bestilles dersom det er ønskelig. Dette faktureres doktoranden som tillegg. Ved evt. endringer ønskes en ny, komplett og rettet fil.

Bestilling av opptrykk

Det kan når som helst bestilles flere eksemplarer av avhandlingen. Filene er lagret på vår server. Send gjerne bestillingen på e-post med informasjon om antall eksemplarer, leverings- og fakturaadresse.

Råd for manusoppsett

Sideformat

Doktoravhandlingen til Universitetet trykkes i format 17x24 cm. Dette tilsvarer ca. 81% av A4.  Hvis avhandlingen blir levert inn i A4 eller annet format, blir sidene skalert til rett størrelse, side for side. Tekst og bilder blir dermed 81% av originalen, men det blir ingen sideforskyvninger. Formater som ikke er proporsjonale med A4 får enten større eller mindre marger.

Omslag

Omslagene blir enten satt opp etter mal hos 07 Media eller de settes opp etter mal hos det enkelte lærested og leveres som ferdig PDF sammen med avhandlingen. Lærestedet vet hva som er gjeldene praksis.

07 Media kan hjelpe til med å beregne ryggbredde eller bruk denne kalkulatoren:
http://www.07.no/Om-oss/Verktoey/Omslagskalkulator

Omslag som settes opp hos 07 Media sendes alltid til kandidaten for korrektur.

Et kort sammendrag/presentasjon kan trykkes på baksiden av omslaget. Teksten bør ikke overstige 1200 tegn, inkludert mellomrom. Sammendraget leveres som separat tekstfil.

Innmat

Hør med enheten du tilhører om de har spesielle retningslinjer for utforming av avhandlingen. De rådene som følger her er kun veiledende.

Skriftstiler

Det viktigste er at oppsettet er oversiktlig og ryddig med tydelige nivå. Tekstbehandlingsprogram som Word, Openoffice og LaTex har støtter bruk av stiler for lettere formatering av dokumentet. Tekst satt i 12 punkt skrift i A4, blir rundt 10 punkt i 17x24. Det er også viktig å huske at skriftene skal legges inn når dokumentet skrives til pdf. Fontene det gjelder må være tilgjengelige på den datamaskinen der pdfen lages for at dette skal gå.

Marger

Det er ingen regler for hvor store margene skal være, men ca. 2,5 cm i A4 er et greit utgangspunkt. 2–3 mm går bort i ryggen ved limfresingen (innbindingen). Hvis innvendig og utvendig marg skal være like, må innvendig marg være noe større. I Word gjøres dette på utskriftsformat i filmenyen.

Paginering/sidenummerering

Bøker pagineres normalt slik at oddetall settes på høyre og partall på venstre side. Sidetall bør enten være midtstilt eller satt opp i vekselvis høyre og venstre ytterkant.

Kolofon

Noen institutter bruker kolofonside. Her står informasjon om trykk, rettigheter, isbn/issn, etc. Denne settes som regel opp av 07 Media.

Skilleark

Avhandlingen kan enten ha gjennomgående paginering eller delt opp i flere deler. I artikkelbaserte avhandlinger der artiklene allerede er publisert og har egen nummerering, fungerer det best at artiklene utgjør hver sin del med egen sidenummerering separert med skilleark. Disse skilles som regel med skilleark med faner og nummerering. 07 Media har ferdige fanesett som kan settes inn. Alternativt kan kandidaten sette inn sine egne skilleark med tekst.  

Billedmateriale og illustrasjoner

Fargesider

Fargebilder bør ha oppløsning på rundt 300 dpi og være i CMYK. RGB konverteres til CMYK før trykk. RGB har et større fargerom enn CMYK, og noe som kan påvirke noen farger.

Det er også lurt å sjekke med det enkelte lærested hvor mange fargesider de dekker.

Gråtonebilder og strekgrafikk

Gråtonebilder bygges opp av sort/hvitt-raster. De bør være minimum 300 dpi, for at kvaliteten skal bli best mulig. Strektegninger og -grafikk kan gjerne være 600 dpi.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt.

Kontaktinformasjon

07 MEDIA AS

Sentralbord: 22 79 95 00

prod.xpress@07.no

 

Besøksadresse:

Peter Møllers vei 8-12

0585 Oslo

 

Postadresse:

Pb 632 Løren

0507 Oslo